Door op 10 april 2016

René Cuperus (WBS), Ron Meyer (SP) en Ben Knapen (CDA) in debat over het Oekraïne-referendum

 

 

 

 

 

Zaterdag 9 april 2016 waren in het Radio 1 programma Kamerbreed SP-voorzitter Ron Meyer, CDA-senator Ben Knapen en René Cuperus van de Wiardi Beckman Stichting  (PvdA) te gast.
Kees Boonman praat met hen over de gevolgen van het “Nee” bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.
Wat betekent de uitslag?
Wat moet het kabinet nu doen?
En zijn referenda en andere vormen van directe democratie het juiste antwoord om de kloof tussen burger en politiek te dichten?

René Cuperus werkt bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting.
Hij is voorstander van het middel referendum, maar kritisch over het Oekraïne-referendum: het drijft het conflict tussen het establishment en het ani-establishment volgens hem onnodig op de spits.

De SP voerde campagne tegen het associatieverdrag met Oekraïne.
Voorzitter Ron Meyer vindt dat kabinet de uitslag nu moet respecteren.
Hij is er bepaald niet gerust op dat dit ook gebeurt.
Meyer vreest dat de kloof tussen burger en bestuur groter wordt als het kabinet de uitkomst niet serieus neemt.

Oud-staatssecretaris van Europese Zaken, Ben Knapen is tegen referenda en ongelukkig met de volksraadpleging van afgelopen week.
Buitenlandse verdragen lenen zich daar volgens hem niet voor.
Eerste Kamerlid Knapen voorziet dat het “Nee” van afgelopen slechts tot geringe aanpassingen in het associatieverdrag leidt.

De radio-uitzending van Kamerbreed is hier terug te luisteren.