Ron Meyer (SP) in debat met Alexander Rinnooy Kan (D66) over Globalisering en de EU