Stemmen en regeren in de Westerse storm, Tom Eijsbouts