25 januari 2014

Samenwerken in Europa, Diederik Samsom

Op vrijdag 24 januari 2014, had ik een gesprek met Eamon Gilmore, leider van The Irish Labour Party, onze zusterpartij in Ierland. Gilmore is naast partijleider ook vice-president en minister van Buitenlandse Zaken. Net als hier in Nederland werken de Ierse sociaaldemocraten samen in een coalitieregering.

Ierland is hard geraakt door de financiële crisis en heeft een aantal zware jaren achter de rug. Gelukkig vertoont de Ierse economie weer tekenen van herstel. De moeilijke maatregelen die nodig waren. leiden nu tot zichtbare resultaten. Ook in Ierland worden de mensen met een laag en middeninkomen ontzien en is iets extra’s gevraagd van de mensen met een hoger inkomen. En om een volgende crisis te voorkomen is hard ingegrepen in de financiële sector.

Door verantwoordelijkheid te nemen in een moeilijke tijd hebben Gilmore en The Irish Labour Party hun nek uitgestoken. Gilmore en ik spraken af om elkaar weer snel te spreken. Door samen te werken in Europa, kunnen we onze sociaaldemocratische idealen dichtbij brengen.