Solidaire gemeenschappen, Mark Elchardus en Monika Sie Dhian Ho