Thijs Wöltgens-lezing door Hannelore Kraft, minsterpresident van Noordrijn-Westfalen