Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij zijn bezoek aan het Europees Parlement, 25 mei 2016