TTIP: vier keer nee, tenzij, Agnes Jongerius en Gerard Oosterwijk