Veel werk gedaan, veel werk te doen, Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri