Door op 18 oktober 2015

Verslag van de bijeenkomst over de vluchtelingencrisis en de EU

 

 

 

 

 

 

Vrijdagavond 16 oktober jl. organiseerde de Partij van de Arbeid, Landelijke Werkgroep Europa een bijeenkomst over de vluchtelingencrisis in Huis Utrecht, te Utrecht

Sprekers waren: Kati Piri, PvdA lid Europees Parlement en Kirsten Meijer . Internationaal Secretaris en lid van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Kati Piri en Kirsten Meijer hielden aan het begin van de bijeenkomst een korte inleiding. Kati Piri vertelde over haar reis naar de Hongaarse grens en zag persoonlijk de drama’s en dilemma’s van de opvang van de vluchtelingen uit Syrië.
Kirsten Meijer vertelde over haar ervaringen in de PES-vergaderingen in Brussel. De PES is de overkoepelende organisatie van Sociaaldemocratische partijen in Europa (bijv. Labour in Groot-Brittannië, de SPD in Duitsland). Leiders van de Sociaaldemocratische partijen, zoals Diederik Samsom spreken elkaar regelmatig. Kirsten Meijer vertelde over de problemen die de PES heeft met de Slowaakse premier, die geen vluchtelingen uit Syrië wil opvangen.

LWE Utrecht 2015-10-16 no 3

Foto: Niels van Wanrooij

Na de inleiding van Kati en Kirsten werd er voor de pauze vooral gesproken over vluchtelingen in relatie tot de Europese Unie.

Vanuit de zaal kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Verdeling vluchtelingen en draagvlak voor opvang: heldere quota voor verdeling van vluchtelingen over alle Europese lidstaten, economische migranten
  • Coalitie conflict met Syrië: de rol van Rusland, de rol van de Verenigde Staten.
  • Duitsland als voorbeeld? De rol van Angela Merkel en de rol van Duitsland voor de oplossing van de vluchtelingen uit Syrië.

LWE Utrecht 2015-10-16 no1

Foto: Niels van Wanrooij, spreker uit Utrecht-Oost

Na de pauze kwam de vluchtelingenproblematiek binnen Nederland aan de orde.
Vragen als:

  • Draagvlak in Nederland: Hoe uit te leggen dat er zoveel geld naar vluchtelingen, moeten, terwijl de gewone man of vrouw hier al op “zuinigjes” wordt gezet.
  • Rechtspopulisme in Europa: Wat te doen met Geert Wilders en Marie Le Pen? En het Schengenverdrag?
  • Inspraak van bewoners, zie de bijeenkomst in Rotterdam, (Beverwaard), Purmerend en Den Haag (Bezuidenhout). Ook werd de wijksituatie in Utrecht-Oost en De Maliebaan besproken en de opvang in De Jaarbeurs, in Utrecht.
  • De rol van de lokale Partij van de Arbeid: attendeer de gemeenteraadsfracties op leegstaande gebouwen en/of locaties in je stad, dorp of buurt

Er waren ongeveer 65 mensen aanwezig bij deze bijeenkomst, waaronder een groot aantal leden van de Partij van de Arbeid uit de stad Utrecht.

Alle dilemma’s en kritiek(en) zijn besproken en veel vragen zijn besproken.

Mijn dank gaat uit naar de sprekers: Kati Piri en Kirsten Meijer en de mensen die deze bijeenkomst hebben georganiseerd: Sjoukje van der Meulen, voorzitter van de Landelijke Werkgroep Europa, tevens gesprekleidster van deze avond.
Ian Cummins, hij zorgde dat de organisatie goed verliep.
En Niels van Wanrooij, hij zorgde voor mooie foto’s van deze bijeenkomst.

Dit vraagt om een vervolg in 2016……..