Door op 7 november 2015

Vluchtelingen crisis Europa, Denk en Doe mee

 

 

 

 

 

 

Op 16 oktober jl. heeft er bijeenkomst plaatsgevonden met Kati Piri (EP) en Kirsten Meijer (IS), in Utrecht over de huidige stand van de Europese vluchtelingencrisis.

  • Wat is er aan de hand?
  • Welke afspraken zijn er echt gemaakt?
  • Kan iedereen zich er aan houden?
  • Is er genoeg plek in Nederland en de omliggende landen?

Deze bijeenkomst krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Om na te denken over de gestelde inhoud zal het landelijk bestuur elke week twee vragen zetten op de PvdA-Europa website.
Deze zijn aan bod gekomen op de avond zelf.
Heeft u er andere kijk op?

Reageer dan via een reactie op deze website.

Verdeling vluchtelingen en draagvlak voor opvang

  1. Hoe komen we in Europees verband tot heldere quota voor de verdeling van vluchtelingen over alle lidstaten en welke (financiële) sancties worden er geformuleerd?
  2. Hoe komen we tot een meer stringent beleid richting economische migranten uit niet-oorlogsgebieden, zodat zij geen opvangplaatsen innemen ten koste van zowel plekken voor vluchtelingen, als draagvlak voor opname van deze vluchtelingen?

“”Denk mee en doe mee””!!