Door op 28 november 2015

Vluchtelingencrisis Europa, Denk en Doe mee

 

 

 

 

 

 

Op 16 oktober jl. heeft er bijeenkomst plaatsgevonden met Kati Piri (EP) en Kirsten Meijer (IS), in Utrecht over de huidige stand van de Europese vluchtelingencrisis.

  • Wat is er aan de hand?
  • Welke afspraken zijn er echt gemaakt?
  • Kan iedereen zich er aan houden?
  • Is er genoeg plek in Nederland en de omliggende landen?

Deze bijeenkomst krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Om na te denken over de gestelde inhoud zal het landelijk bestuur elke week twee vragen zetten op de PvdA-Europa website.
Deze zijn aan bod gekomen op de avond zelf.
Heeft u er andere kijk op?

Reageer dan via een reactie op deze website.

Gezamenlijk Europees asielbeleid

7. Een gezamenlijk EU-asielbeleid lijkt noodzakelijk te zijn. Een aantal ingrediënten hiervan zouden in onze ogen zijn:
a) door de EU gefinancierde en gemanagede opvang/registratiecentra in de Europese grensgebieden;
b) Europese toelatingscriteria, een mix van vluchtelingenstatus en meer greencard-achtige criteria;
c) verplichte verdelingsquota over de lidstaten; en
d) voor zover nog mogelijk versterking van opvang in de regio, ook gefinancierd door de EU (en dus uiteindelijk de collectieve lidstaten).

Zijn we er hier mee eens of missen we nog zaken?
En hoe werken we naar deze doelen toe?

Duitsland als voorbeeld?

8. Merkel statement “Wir schaffen das” is mede mogelijk gemaakt door een zeer actieve bewustwordingscampagne dat Duitsland niet vergrijst, maar zonder migranten ook een bevolkingsdaling zou hebben. Dat heeft de geesten mede rijp gemaakt voor ruimhartigheid, bovenop de aspecten van menselijkheid en solidariteit. Op die basis is de opvang natuurlijk nog steeds niet grenzeloos en de dagelijkse opvang-praktijk in Duitsland kent ook de nodige problemen. Maar deze politieke bewustwording missen we in het debat in Nederland.

“”Denk mee en doe mee””!!