Door op 6 oktober 2015

Vluchtelingencrisis in de EU, met Kati Piri en Kirsten Meijer

 

 

 

 

 

Datum: vrijdag 16 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Het Huis Utrecht,  Het huis Utrecht

Sprekers:
Kati Piri, lid Europees Parlement, woordvoerder Vluchtelingencrisis Socialistische Fractie in het Europees Parlement.
Kirsten Meijer, Internationaal Secretaris Partij van de Arbeid, lid van het Partijbestuur PvdA.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden wagen dagelijks hun leven, door de oversteek over zee te maken of proberen via andere landroutes de Europese Unie te bereiken. Hongarije is inmiddels begonnen aan de bouw van een hek en Zuidelijke lidstaten verwijten de rest van Europa dat ze er alleen voor staan. Het ideaal van een solidair Europa lijkt verder weg dan ooit.

Wat zijn concrete maatregelen die moeten voorkomen dat vluchtelingen hun leven wagen op dodelijke vluchtroutes?
Wat moet de Europese Unie doen om deze crisis het hoofd te bieden?
Wat is de rol van de Europese Sociaaldemocraten (PES)?

Hierover voeren we het gesprek met Europarlementariër, Kati Piri en Internationaal Secretaris, Kirsten Meijer.
De avond wordt gemodereerd door Sjouke van der Meulen, voorzitter van de PvdA Landelijke Werkgroep Europa.

De brief, die de leden van de Landelijke Werkgroep Europa aan Kati Piri hebben geschreven ter ondersteuning van haar beleid zal ook aan bod komen, en er is uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen en het uiten van zorgen, omtrent de vluchtelingencrisis en het migratiebeleid op Europees niveau.

AANMELDEN VERPLICHT via: werkgroepeuropa@pvda.nl

Ook niet PvdA leden zijn welkom.