Door op 2 januari 2016

Vluchtelingencrisis in Europa, Denk en Doe mee?

 

 

 

 

 

 

Op 16 oktober jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met Kati Piri (EP) en Kirsten Meijer (IS), in Utrecht over de huidige stand van de Europese vluchtelingencrisis.

  • Wat is er aan de hand?
  • Welke afspraken zijn er echt gemaakt?
  • Kan iedereen zich er aan houden?
  • Is er genoeg plek in Nederland en de omliggende landen?

Deze bijeenkomst krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Om na te denken over de gestelde inhoud zal het landelijk bestuur elke week twee vragen zetten op de PvdA-Europa website.
Deze zijn aan bod gekomen op de avond zelf.
Heeft u er een andere kijk op?

Reageer dan via een reactie op deze website

Problemen met Nederlandse opvang en doorstroom 

15 We hebben nu in Nederland gebrek aan eerste opvangplaatsen, voornamelijk omdat (vanwege knelpunten in de opvang van reeds toegelatenen met een verblijfsvergunning) de AZC’s vol blijven zitten met mensen die allang een “meer normale” leef- en woonomgeving hadden moeten hebben. Hoe kunnen we duidelijk maken dat dit een Nederlands probleem is, waarvan we de nieuwe vluchtelingen niet de schuld geven?

Beeldvorming en misformatie

16. Veel politici roepen maar wat ongenuanceerds en onverantwoordelijks, de media vergroten dat gretig uit, en zo komt er veel onzin de wereld en in de gedachten van met name de angstige Nederlanders. Hoe zorgen we dat we dit goed blijven uitleggen?

“”Denk mee en doe mee””!!