Vluchtelingenverdrag is levende internationale solidariteit, Tom Eijsbouts