Voor een Europa dat werkt – ontwerpverkiezingsprogramma