Door op 13 maart 2016

Voordracht nieuwe bestuursleden Landelijke Werkgroep Europa

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de van de Landelijke Werkgroep Europa,

Via deze weg ben ik verheugd de nieuwe bestuursleden van de Landelijke Europa Werkgroep aan u voor te dragen. De voordracht is tot stand gekomen in overleg met een externe kandidaatscommissie, bestaande uit Jan-Marinus Wiersma (senior fellow, Instituut Clingendael en voormalig lid van het Europees Parlement), Saskia Buijk (coördinator vrijwiligersnetwerken PvdA) en ondergetekende.

Twaalf partijgenoten hebben zich gekandideerd voor acht vacante plekken Twee bestuursleden aangegeven te willen aanblijven. Er zijn na een selectie uit de ingestuurde cv’s en brieven, vier persoonlijke gesprekken geweest met betrekking tot de hoofdfuncties van voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. De overige gesprekken voor de algemene bestuursfuncties hebben telefonisch plaats gevonden. Bij de selectie hebben we gelet op: kennis over Europa, enthousiasme voor de werkgroep, relevante ervaring voor specifieke vacante functies en diversiteit (man-vrouw verhouding, regionale spreiding). Ook hebben we gelet op het borgen van continuïteit.

Op basis van de gesprekken dragen we graag de volgende leden (in functie) voor:

 1. Voorzitter: Anne Dankert (Den Haag);
 2. Vicevoorzitter: Max van Tongeren (Leiden);
 3. Secretaris, Ian Cummings (Someren) (zittend bestuurslid);
 4. Penningmeester: Jan Visser (Hilversum);
 5. Webmaster: Jan-Kees Koning (Tiel) (zittend bestuurslid);
 6. Bestuurslid: Nathalie Brouwer (Arnhem);
 7. Bestuurslid: Saskia Laaper (Almelo);
 8. Anjo van Toorn, (Apeldoorn);

U vindt de korte biografie en motivaties van de kandidaten via deze link

De volgende bestuursleden treden af:

 1. Voorzitter: Sjoukje van der Meulen (voor de zomer 2016),
 2. Bestuurslid: Inge Weibergen (voor de zomer 2016),
 3. Bestuurslid: Kim de Jong,
 4. Bestuurslid: Jaime Donata.

Ariën Kruyt zal als senior adviseur worden aangetrokken.
Linkindin Arien Kruyt

Siebo Janssen zal als adviseur bij de werkgroep actief blijven.
Siebo Janssen

Wij stellen voor dit brede en dynamische bestuur te benoemen tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering (april-mei, datum volgt) voor een periode van twee jaar. Mocht u willen reageren of vragen hebben dan kunt u  een email sturen naar de secretaris Ian Cummins via werkgroepeuropa@pvda.nl.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Sjoukje van der Meulen,

Voorzitter