Voordracht nieuwe bestuursleden Landelijke Werkgroep Europa