Voorstellen voor amendementen Werkgroep Europa, PvdA Europees verkiezingsprogramma