Door op 2 oktober 2017

Voorzitterschapskandidaten Visie PvdA over de Europese Unie: Nelleke Vedelaar, “Verbinding in Europa en in de partij”.

 

 

 

 

 

De Werkgroep Europa vroeg mij hoe ik de prioriteiten van onze partij voor Europa zie en welke rol netwerken daarin spelen. Een mooie gelegenheid om nog eens te benadrukken dat sociaaldemocratietoch écht over landgrenzen reikt. Ik noemde in mjn manifest op Nelleke Vedelaar.nl niet voor niets internationale solidariteit als één van de speerpunten voor de toekomst van de PvdA.

Mijn Europa heeft velen gezichten en kent meerdere dimensies. Het leeft zeker niet alleen in Brussel en is geen gescheiden gemeenschap die haar eigen democratie en haar eigen burgers heeft. Ik zie Europa als een plaats waar verbindingen worden gelegd uit nieuwsgierigheid naar elkaar, om van elkaar te leren of om problemen op te lossen die zich niets van grenzen aan treken. En ik zie voor de PvdA een belangrijke rol in dat Europa. Door samen met onze Europese sociaaldemocratische vrienden één vuist te maken voor eerlijk werk en goede lonen, een veel menselijker vluchtelingenbeleid, tegen belastingontduiking en, van levensbelang in deze tijd: tegen het rechts-populistische spook dat door de Europese Unie waart.

Een van mijn eerste daden als voorzitter, mochten jullie mij in meerderheid je stem gunnen, is om zo zo snel mogelijk met mijn Europese collega’s samen te komen om actie te ondernemen. Samen met de Internationaal Secretaris wil ik een nieuwe samenwerking zoeken met de partijbesturen van de zusterpartijen om ons heen, los van de al bestaande politieke gremia. Daarin moeten de verenigingen een grotere rol gaan spelen, dan kunnen we niet alleen aan de politieke leiders over laten. Samen met al die duizenden en duizenden leden in Europa kunnen we zorgen voor een enorme massa aan activisme, en bundelem we onze mooie ideeën voor een beter continet en een mooiere wereld.

Dat was een vergezicht, en een blik op de prioriteiten van sociaaldemocratie in Europa. Maar hoe zit het dan concreet met een Netwerk als Werkgroep Europa? Actieve Netwerken zijn voorbeelden van de intellectuele levensader van de PvdA, het geweten en soms ook tegenmacht van de partij. Hier wordt de kracht getoond van een groep die zelfstandig en van onderop thema’s agendeert en bereid is om kenniste delen en samen te werken. Kennis die ontzettend belangrijk is om het werk van de volksvertegenwoordigers in onze partij nog beter te maken. Het verlies van de PvdA heeft mede laten zien dat we als partij goede ideeën uit de samenleving en van leden veel te weinig oppikken. De PvdA is daarin teveel bobopartij, geadviseerd door een kleine groep (professionals).

Ik wil de partij openbreken en verbindingen leggen tussen al die groepen met goede ideeën. Daarom wil ik als voorzitter een Ervaringsplein openen. Dat is een letterlijke plek, waar een aantal keren per jaar experts en (ervarings) deskundigen in onze partij hun kennis delen en onze volsvertegenwoordigers aanschuiven om te luisteren en te leren. Het is ook een digitale plek, waar kennis gedeeld wordt en politieke ideeën sterker worden door het advies van leden. Die verbindingen moeten gelegd  worden, zodat we met al die gebundelde kracht weer onze idealen kunnen verweezelijken.

Nelleke