Wiardi Beckman Stichting: boekpresentatie “Over de Grens”