Door op 16 juli 2016

Zorgelijke situatie in Turkije, Marit Maij, woordvoerder Europa, PvdA Tweede Kamerfractie

 

 

 

 

 

 

De situatie rondom de mislukte coup in Turkije is zeer zorgelijk. De PvdA veroordeelt de couppoging ten stelligste. Ook ik maak me al langer zorgen over de staat van de democratie en het respect voor de mensenrechten in Turkije, maar een militaire coup is nooit de oplossing. De Turkse regering moet nu de rust bewaren en met de democratische oppositie samenwerken om verdere escalatie te voorkomen.

Dit is niet het moment voor polarisatie, maar het moment om aan de slag te gaan om democratie en mensenrechten in Turkije te versterken. Het is goed dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken op initiatief van minister Koenders in spoedzitting bijeenkomen. De PvdA wil van het kabinet weten wat de inzet wordt en hoe Europa kan bijdragen aan stabiliteit in Turkije.

Want Turkije is nu gebaat bij stabiliteit. Europa moet zich daarom niet afwenden van Turkije, maar juist het gesprek over democratisering blijven aangaan. De deur dichtgooien verbetert de situatie in Turkije zeker niet, integendeel. Ook met betrekking tot de oorlog in Syrië en bij het opvangen van vluchtelingen blijft Turkije onmisbaar. Het stopzetten van de Europese hulp voor de drie miljoen vluchtelingen in Turkije, zoals sommigen bepleiten, treft die vluchtelingen en lost niks op. In gesprek blijven is de enige weg. Als we onze ogen sluiten zijn de problemen echt niet ineens weg. Dat beroep op in gesprek met elkaar gaan doen wij ook op Nederlanders van Turkse afkomst. Zij mogen zich niet uit elkaar laten spelen. Er kan maar één  inzet zijn: democratisering en stabiliteit in Turkije.

Tot slot gaan onze gedachten nu uit naar de familie en vrienden van de vele slachtoffers die tijdens de coup zijn gevallen. We roepen de Nederlandse regering op om te waken over het welbevinden en veiligheid en van de vele landgenoten die in Turkije wonen en die tijdens deze vakantieperiode in Turkije zijn. Ik hoop dat de politici in Turkije de komende weken het hoofd koel weten te houden en kiezen voor samenwerking in plaats van verdere escalatie.