Over ons

De werkgroep Europa van de Partij van de Arbeid is DE plaats om te praten, te discussiëren en te schrijven over het heden, de toekomst en het verleden van een “progressief” Europa.

De werkgroep Europa van de Partij van de Arbeid organiseert regelmatig bijeenkomsten met politici, wetenschappers en relevante Europese  mensen en organisaties.

De werkgroep Europa van de Partij van de Arbeid spreekt regelmatig met de drie PvdA leden van het Europese Parlement: delegatieleider, Thijs Berman, Judith Merkies en Emine Bozkurt.

De werkgroep Europa volgt de woordvoerder Europa in de Tweede Kamer: Michiel Servaes.

De werkgroep Europa heeft “goede” contacten met het wetenschappelijk bureau van de PvdA: de Wiardi Beckman Stichting.

Ook heeft de werkgroep Europa contacten binnen de PES en het Internationaal Secretariaat van de Partij van de Arbeid.

“Praat mee over de toekomst van Europa, wordt lid van de Europa werkgroep”.

Stuur een e-mail aan europawerkgroep@pvda.nl