Algemeen bestuurslid

Dieuwertje Zantingh

Dieuwertje Zantingh

Over Dieuwertje Zantingh

Motivatie: De afgelopen jaren is de beeldvorming over Europa vaak minder positief geweest. Was en is er weinig oog voor het belang van de Europese Unie voor Nederland en de andere Europese landen, niet alleen op economisch gebied maar ook als waardengemeenschap. In reactie daarop heb ik mij regelmatig afgevraagd op wat voor manier ik ertoe bij zou kunnen dragen om het belang en de betekenis van Europese samenwerking op een positieve en aansprekende manier over het voetlicht te brengen. En daarmee meer Nederlanders bewust te maken van en te betrekken bij Europa. Toen ik enige dagen geleden de oproep las in de nieuwsbrief van de werkgroep heb ik daarin een mogelijkheid gezien actief te worden. Een onderwerp dat mij in het bijzonder interesseert is, om mensen bewust te maken van de rol die Europa op lokaal en regionaal niveau speelt. Daarnaast zou ik ook graag betrokken willen zijn bij het inhoudelijk debat over onderwerpen die spelen, nu of in de nabije toekomst. Als voorbeelden noem ik het nadenken over een hervorming van de Europese organisatie, arbeidsmigratie, de vluchtelingenproblematiek.

LinkedIn Dieuwertje Zantingh