Vicevoorzitter / Penningmeester

Jan Visser

Jan Visser

Over Jan Visser

Motivatie: Het project Europa is mijn passie. Ik zie het als het middel om in Europa de vrede te bewaren (niet zo vanzelfsprekend als iedereen denkt), economische voorspoed te handhaven en te bereiken, en als Europa mede een rol in de wereld te spelen bij het  oplossen van de van globale problemen.
Naast een grote politieke belangstelling in het algemeen (ik werk ook in een politieke omgeving), is de interesse voor Europa zeker ook een gevolg van mijn opvoeding in een schippersgezin dat door West-Europa voer. Ik heb er een specialiteit aan “Duitsland” aan overgehouden.

LinkedIn Jan Visser