Secretaris

Martien Lathouwers

* Beantwoordingen * Aanvulingen * Ledenonderhoud * Planning
Martien Lathouwers

Over Martien Lathouwers

[email protected]

Motivatie: Het is belangrijk dat partijleden de Europese dimensie van allerlei vraagstukken steeds actief onder de neus gedrukt krijgen. Dat in Europa breed spelende discussies ook hier gevoerd worden, zodat we bewust bijdragen aan vernieuwing en ontwikkeling van de mening over zaken die alle Europeanen aangaan. Ik wil dat wij vanuit Nederland ons bewust worden van het karakter en denken van de zusterpartijen in de Europese fractie, en daarmee ons voordeel doen om politiek bedrijven. Hoe speelt Nederland in de Europese politiek dingen klaar, die vanuit de gedeelde sociaaldemocratische visie goed zijn voor alle Europeanen? Een werkgroep is leuk als steunbetuiger en promotor maar ik zie haar ook in de rol van achterban voor Europarlementariërs bij haar meningsvorming en politieke strategie vorming. We hebben wel degelijk wat te brengen in de Europese politiek.

Europa is veel te belangrijk om maar te laten sluimeren in aandachtluwe ruimte. Ik zie het als taak van het bestuur in ieder geval de PvdA ers maar ook breder onze groep geestgenoten Europa te voeren met Europese vragen en discussies, ze te verleiden mee te doen en bij te dragen aan meningsvorming en invloed. Ook zie ik als taak het helpen de Europarlementariërs in hun zendingswerk in Nederland. Ze podia te bieden, relevantie te creëren rond de onderwerpen die ze behartigen. Door bijeenkomsten te organiseren of mede te initiëren, nieuwe leden van de PvdA actief te benaderen en een bijdrage of aandacht te vragen voor de Europese component, en klankbord en spiegel te zijn van de delegatie bij het PES congres.

LinkedIn Martien