Algemeen bestuurslid

Rolf Leenhouts

Rolf Leenhouts

Over Rolf Leenhouts

Motivatie: Achtergrond

Nederlands Recht met als specialisatie Europees economisch recht na de militaire dienst een jarige post doctorale opleiding buitenlandse betrekkingen met Europees recht. Verder heb ik een MBA van de universiteit van Chicago. In mijn studenten tijd lid van de Europese Beweging. Ik werk nu 25 jaar in de financiële dienstverlening. Sinds 2006 zeer nauw betrokkengeweest bij de ontwikkeling van de Europese richtlijn betreffende Solvency II. Daarnaast heb ik voor een internationale organisatie gewerkt op het gebied van Europese en internationale regelgeving op het gebied toezicht en kapitaalsvereisten voor financiële instellingen. Ik heb van 1992 tot 2013 in het buitenland gewoond te weten in Brussel, Barcelona en Madrid en nu sinds 2013 terug in Nederland.

Waarom Europa ?

Europa is enorm belangrijk voor Nederland. Ik erger me vaak aan de manier waarop tegen Brussel afgezet wordt voor goedkope stemmenwinst. Europa heeft zoveel betekend al voor het continent en meer en meer zullen er problemen op ons af komen die nationaal niet opgelost kunnen worden maar slechts op europees niveau aangepakt kunnen worden.

Waarom de Werkgroep Europa ?

Ook binnen de PvdA hoort men te vaak populistische klachten over het functioneren van de EU en overdreven verhalen over de bureaucratie en de daarmee gepaard gaande kosten. Door een goede voorlichting en evenwichtige voorstelling van feiten zou daarin verandering kunnen brengen. Verder maak ik me zorgen over het democratisch gehalte van de regeringen, de bedreiging van de persvrijheid. De discussie over de Brexit volg ik op zeer nauwe voet.

Wat kan ik bijdragen ?

Kennis op het gebied van wetgevingsprocedures, functioneren van de EU, financieel economische kennis. Toezichtsvraagstukken op het gebied van financiële instellingen. Defensie vraagstukken. Internationale Economische Betrekkingen. Ik schep veel voldoening in het onderhouden van (internationale) contacten met andere stakeholders op het gebied van Europa.

LinkedIn Rolf