Voorzitter

Thomas de Groot

* Mediacontacten * Contactpersoon Internationaal Secretariaat * Contactpersoon PvdA Europees Parlement
Thomas de Groot

Over Thomas de Groot

Motivatie: 2017 was een bewogen jaar: President Macron, de Nederlandse verkiezingen en Brexit zijn maar een paar voorbeelden. Desalniettemin, nu, in 2018 staat één ding als een paal boven water: Europa staat op een kruispunt en de EU moet worden hervormd. De EU haar fundamentele waarden zijn gelijkheid, vrijheid, menswaardigheid en democratie, kortom, veel meer dan alleen maar een interne markt.

Ook komen de Europese verkiezingen langzaam maar zeker dichterbij, en samen met jullie wil ik strijden voor een socialere EU. Een EU voor waardig werk, gelijke kansen, waar meer wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en waar jongeren meer betrokken worden. Een EU die eer doet aan haar kernwaarden. Samen kunnen wij hier het verschil in maken door niet alleen het debat te voeren, maar ook om de EU dichter bij mensen te brengen. Van harte hoop ik dit met de werkgroep Europa te kunnen realiseren in het bestuursjaar 2018 – 2020.

LinkedIn Thomas de Groot